Dlaczego my

W ciągu 30 lat istnienia Fundacja Kultura i Nauka (dawniej Fundacja Szkoły Społecznej) powołała do życia  5 placówek  obejmujących cały cykl edukacyjny – od przedszkola do matury!

 

Dlaczego warto wybrać nasze placówki?

1.      Oferujemy najwyższy poziom edukacji potwierdzony wynikami egzaminów, sukcesami naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i certyfikatami językowymi.

2.      Nasze placówki wyróżniają się wyjątkowym klimatem opartym na bliskich, przyjaznych relacjach uczniów i nauczycieli.

3.      Tworzymy przestrzeń kameralną, w której każde dziecko poczuje się wyjątkowo i będzie potraktowane indywidualnie.

4.      Przekazujemy naszym wychowankom pasję poznawczą i ciekawość wiedzy.

5.      Uczymy w sposób nowoczesny i niestandardowy, przeciwstawiając się szkolnej sztampie i nudzie.

6.      Przebogata oferta zajęć dodatkowych oraz zwiększona liczba godzin przedmiotów obowiązkowych pozwala rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania uczniów.

7.      Nasi uczniowie są otwarci na świat - dzięki kształceniu językowemu bez kompleksów nawiązują kontakty z młodzieżą z innych krajów w czasie licznych wymian i europejskich projektów edukacyjnych.

8.      Wspieramy rodziców w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych.

9.      W procesie wychowawczym kładziemy ogromny nacisk na kształtowanie kultury osobistej, wrażliwości i odpowiedzialności.

10.  Kształtujemy poczucie tożsamości oparte na tradycji i wyrastających z niej wartości.