Języki obce w Bułhaku

We wszystkich placówkach Bułhaka stawiamy na języki obce!

 

Od przedszkola do liceum dla wszystkich językiem wiodącym jest angielski. Uczymy go w bardzo małych, nawet kilkuosobowych grupach, uwzględniając poziom umiejętności i tempo pracy uczniów.

Nasi uczniowie zdają sobie sprawę, że angielski to number one, dlatego chętnie przygotowują się do różnych certyfikatów językowych. Młodsi uczniowie w szkole podstawowej są zachęcani przez nauczycieli do udziału w egzaminach STARTERS, MOVERS czy FLYERS, uczniowie klas 4-6 otrzymują często certyfikaty KET, a nawet PET (chociaż zdarza się, że w szóstej klasie dzieci przygotowują się do FCE!). Zazwyczaj jednak FCE otrzymuje młodzież na poziomie gimnazjum. Potwierdzeniem ponadprzeciętnej znajomości angielskiego są bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

 

Oprócz angielskiego uczymy także: francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.

 

Aby nasi uczniowie znali języki na najlepszym poziomie:

  • Współpracujemy z Instytutem Goethego, Instytutem Austriackim, Instytutem Francuskim czy Instytutem Cervantesa

  • Organizujemy wyjścia na filmy i spektakle obcojęzyczne

  • Organizujemy Europejski Dzień Języków Obcych

  • Proponujemy wyjazdy zagraniczne, w tym wymiany z zagranicznymi szkołami (np. w Barcelonie)

  • Bierzemy udział w różnych projektach europejskich

  • Realizujemy projekt Enter Your Future przy współpracy z AIESEC

  • Współpracujemy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

  • Przygotowujemy do różnych certyfikatów językowych (DELF, KID czy DELE)

  • Zapewniamy zajęcia z native speakerem języka angielskiego czy hiszpańskiego

  • Stosujemy różnorodne metody pracy, m.in. projekty, gry i zabawy językowe, ćwiczenia przy użyciu platform edukacyjnych i e-learningowych

 

 

Nauczyciele języków obcych dążą do tego, aby wszyscy – od przedszkolaków do licealistów – byli otwarci na świat, na inne kultury i zwyczaje, a języki, których się uczą pomagały im w kontaktach z innymi ludźmi, były narzędziem komunikacji i źródłem poznawania świata.