Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Przedszkole „Bułhaczek” jest kolejnym przedsięwzięciem Fundacji Szkoły Społecznej w Wesołej,  która od 1990 roku prowadzi z powodzeniem szereg placówek edukacyjnych:

 

  1. Społeczną Szkołę Podstawową nr 12.
  2. Autorskie Gimnazjum.
  3. Liceum Społeczne.
  4. Społeczną Szkołę Muzyczną I go stopnia.

 

We wszystkich placówkach uczy się około 500 uczniów. Placówki mają podobny charakter i program, co gwarantuje ujednolicony proces nauczania od najmłodszych lat do matury. Główny cel szkół, to stworzenie odpowiedniego poziomu edukacji dla uczniów  przy zapewnienu im możliwości jak najpełniejszego rozwoju.

Przedszkole mieści się w dużym, wygodnym budynku, położonym w pięknym i cichym miejscu na skraju lasu, co stwarza możliwość wyjść i częstych wycieczek oraz zabaw na świeżym powietrzu. Wewnątrz budynku znajdują się ładne i wygodne  sale dydaktyczne, pełne zabawek  edukacyjnych i różnych pomocy dla danego wieku rozwojowego.

Przedszkole „Bułhaczek” ma za zadanie dbać o pełny rozwój osobowości małego dziecka: społeczny, intelektualny, fizyczny, twórczy. Zapewniamy częsty i absorbujący dziecko kontakt ze sztuką i kulturą poprzez organizowanie wyjść do teatru, koncerty muzyczne, a także częste zapraszanie do przedszkola interesujących gości.

Rodzice posyłając tu dziecko mogą być pewni, że ich dzieci spędzą tu miło czas i jednocześnie dużo się nauczą. Będą radosne, odważne i twórcze.

Nauka poprzez zabawę odbywa się w małych grupach, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego dziecka. Dbamy o rozwój kreatywności naszych wychowanków, co potem będzie owocowało na kolejnym etapie edukacyjnym, jakim jest szkoła. Celem przedszkola jest wychowanie twórczych, śmiałych i odważnych ludzi, mających świetny kontakt z otoczeniem, czujących się swobodnie we współczesnym świecie.

Główne założenia przedszkola to nauka przez zabawę, odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie, rozwijanie indywidualności każdego dziecka. Dużą rolę przywiązuje się tu również do rozwijania samodzielności dziecka w dochodzeniu do wiedzy, według zasad pedagogiki Marii Montessori: ”Pozwól mi zrobić to samemu”.Profil przedszkola: artystyczno-językowy.

artystyczny - stwarzamy sytuacje sprzyjające rozwojowi ekspresji twórczej, wyobraźni i pomysłowości dziecka.Wzbogacamy dziecięce przeżycia estetyczne oraz rozwijamy różnorodne formy jego twórczości:plastycznej, wokalno-muzycznej, teatralnej (poranki z muzyką , zajęcia plastyczne, zespół taneczno-wokalny, zajecia teatralne)

językowy - nauczanie bilingualne (dwujęzyczne) w języku polskim i angielskim (nauczanie odbywa się w ciągu całego dnia – zapewniamy kontakt z językiem angielskim podczas zajęć dydaktycznych, zabaw muzycznych, ruchowych, plastycznych, jak również podczas posiłków i innych rodzajów aktywności). Takie nauczanie stwarza możliwość zapoznania się z melodią języka obcego od najmłodszych lat i rozwija świadomość językową każdego dziecka.